Botkyrka Stadsnät, robust fiber för framtiden

Det är vi som bygger fibernätet i Botkyrka. Som kommunalt bolag är vårt uppdrag tydligt: Botkyrkas invånare, företag och kommunal verksamhet ska erbjudas en snabb, pålitlig och långsiktig lösning. Det finns helt enkelt bara ett stadsnät i Botkyrka och det har sitt huvudkontor i Tumba. Ingen annanstans.

Botkyrka Stadsnät är snabbt och har närmast obegränsad kapacitet. Vi har lösningar för alla: villaägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter samt för små som stora företag. Välkommen till Botkyrka Stadsnät.

Vad är robust fiber?

Den infrastruktur som byggs idag kommer samhället att vara beroende av under en lång tid framöver. Därför måste den vara robust, driftsäker och anläggas kostnadseffektivt. 

Ett fibernät som anläggs på ett genomtänkt sätt utifrån minimikraven (eller högre krav) blir mer hållbart över tid, står bättre pall för vädrets makter, och kräver mindre underhåll eller reparation. 

Under lång tid fanns det ingen etablerad standard för hur ett nät bör byggas. Det har lett till en stor variation kring hur nät anläggs och vilken kvalitet de håller. Det gäller exempelvis förläggningsdjup, märkning, val av kanalisation och förläggningstekniker.

Med minimikraven i anvisningarna för att få använda sig av Robust fiber, finns nu en standard som kan ses som lägsta godtagbara nivå vid en förläggning av fiberinfrastruktur.

Botkyrka Stadsnät bygger och har byggt sitt nät utifrån denna standard. Vi är ju här för att stanna.

För om alla nät var byggda efter denna standard kan framtida underhåll och utveckling underlättas betydligt. Ett enhetligt sätt att bygga infrastruktur är ett sätt att skapa mer robusta nät. Och en tryggare infrastruktur.

Fiber till alla!

Stäng meny