Vad är egentligen fiber?

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor som du kan tänkas vilja ha svar på om fiber, om våra tjänster och om installationsprocessen. Och lite till..

Frågor om villafiber

Fiber har en överlägsen förmåga att snabbt och stabilt överföra data, din internetuppkoppling blir alltså jättesnabb. Den högsta hastighet som våra tjänsteleverantörer erbjuder idag är 1 000 Mbit/s, som jämförelse brukar bredband via telejacket vara på högst 24 Mbit/s. Den höga hastigheten är till nytta om du jobbar hemifrån, tittar på tv över nätet (Play-tjänster) eller har många enheter anslutna till internet samtidigt (datorer, surfplattor, telefoner, tv-apparater mm).

Den höga kapaciteten i fibernätet gör inte bara att man kan få snabba tjänster, det ryms även väldigt många leverantörer att välja på. Fördelen är ett brett utbud, men även att tjänsteleverantörerna får tävla om att få dig som kund.

Efter att du tecknat avtal kommer vi att kontrasignera och skicka tillbaka en kopia på ditt avtal, därefter dröjer det en tid medan vi samlar in avtal från alla i området som vill bli anslutna.

Därefter fattar vi ett beslut om att bygga i ditt område, först därefter startar installationen. När vi fattat Byggbeslut (steg 4 i vår process) kommer du att meddelas detta, du kommer då även att få en broschyr som beskriver installationen. Den broschyren hittar du även på vår hemsida.

Ett par, tre gånger om året fattar vi Byggbeslut. Om beskedet är positivt, det vill säga att vi har fått in tillräckligt många avtal i området, meddelar vi beslutet omgående till dem som berörs.

Har vi däremot inte fått erforderlig mängd avtal i ert område kan det dröja innan du hör av oss. Vi arbetar då med att få in fler intressenter.

Vårt nät byggs så att det ska finnas fiber till alla fastigheter längs en gata. Det innebär att det finns möjlighet att ansluta till Botkyrka Stadsnät även i efterhand.

Vi vill poängtera att vi kan tvingas vänta in ett antal beställningar i samma område innan vi gör en efteranslutning och dessutom att vi kan komma att tvingas höja priset då kostnaderna för våra arbeten hela tiden stiger.

Vårt nät byggs så att det ska finnas fiber till alla fastigheter längs en gata. Det innebär att det finns möjlighet att ansluta till Botkyrka Stadsnät även i efterhand.

Vi vill poängtera att vi kan tvingas vänta in ett antal beställningar i samma område innan vi gör en efteranslutning och dessutom att vi kan komma att tvingas höja priset då kostnaderna för våra arbeten hela tiden stiger.

Frågor om finansiering och fakturor

I anslutningspriset ingår allt som gäller installationen förutom schakt från tomtgränsen in till fasaden. I huset sätter vi en så kallad Tjänstedelare där du själv kan koppla in trådlös router, tv-boxar mm.

Vi bygger inte ett nät inom fastigheten från Tjänstedelaren och exempelvis till tv:n, det löser du eller din tv-leverantör själv.

Du betalar när din fastighet är ansluten och du kan beställa tjänster via vår portal.

Ja. Vi erbjuder finansiering med avbetalning i samarbete med Wasakredit.

Läs mer här för aktuella priser. 

Nej, det går tyvärr inte.

Kunderna kan välja att slutbetala sin skuld närsom under avtalstiden, utan någon extra kostnad.

Vill du ha hjälp med lösenpris och inbetalningsuppgifter så kan du kontakta WasaKredit på 08-635 36 00.

Frågor om grävning

Vi kan tyvärr inte före ett projekt startat meddela var vid tomtgränsen vi kommer gräva in på er tomt. Avlämningspunkten vid tomtgränsen är beroende av många olika faktorer. På förprojekteringsmötet, ert hembesök, kommer ni tillsammans med entreprenören gå igenom var på tomten vi gräver ner dukten.

Fiberkabeln ska ligga på ca 30 – 40 cm djup och gärna med ett markeringsband (sökband) så att vi kan hitta kabeln när vi ska blåsa fibern.

Markeringsbandet ska ligga c:a 10-15 cm ovanför tomröret. Vi kan även tillhandahålla dukten till dig när du gräver själv. Kontakta oss så skickar vi ett markeringsband och dukt (rör) till dig.

Javisst. Arbetet utförs av en av våra entreprenörer.

Det kostar 150 kr/m i mjuk mark.

Om du beställer schakt på egen tomt av oss så är det vår entreprenör gräver på din tomt.

ROT-avdrag kan inte användas för grävningen på tomten. Detta eftersom vårt pris på grävning, 150 kr/m är ett subventionerat pris.

Vänta till efter vår entreprenör har varit hos dig och gjort en förprojektering. Där får du veta hur du ska gräva och du får även den dukt (rör) som ska grävas ned.

Dukten ska ligga på c:a 35-40 cm djup under markytan. Låt dukten sticka upp en bit i båda ändar och täta ändarna med en kraftig tejp, så att smuts eller is inte kommer in i dukten.

När det gäller de kommunala gatorna följer vi ett regelverk där vi tillsammans med kommunen gör en besiktning före och efter utförd entreprenad.

Kraven som ställs på vår återställning är höga. Vi gör återställningen för entreprenaden i efterskott, därför kan det se ut som vi lämnat området – men vi kommer tillbaka. När det gäller samfällighetsgator följer vi en liknande process tillsammans med samfälligheten.

Frågor om tjänster

Det finns många att välja på, du kan se aktuellt utbud i portalen klicka på Zmarket-länken nedan. När anslutningen är klar hos dig, kan du ansluta din dator i port 1 på Tjänstedelaren och öppna en webbläsare så kommer du automatiskt att hamna i vår portal.

Det finns inget tvång att beställa tjänster efter att fibern är installerad, som vi beskrev ovan är även alla leveranstider preliminära.

Säg därför upp dina befintliga tjänster först när fibern är installerad, sen kan du beställa tjänster via fiber när uppsägningstiden på dina befintliga börjar gå ut.

Du ska alltid göra din felanmälan till din tjänsteleverantör, det är de som har hela supportansvaret.

Om de finner att felet inte finns i din eller i deras utrustning så kommer de att kontakta oss på Stadsnätet för att vi ska felsöka, men du som kund behöver bara ha kontakt med din Tjänsteleverantör.

Kontaktuppgifter till din tjänsteleverantör hittar du här.

Så här beställer du dina tjänster

1. Koppla datorn direkt till uttaget märkt LAN1 på tjänstedelaren

2. Öppna webbläsaren. Ni kommer direkt till vår tjänsteportal. Om inte: skriv in start.zmarket.se

3. Jämför tjänster och priser. Beställ!

Har du problem med att välja tjänster får du kostnadsfri hjälp av Bredbandsrådgivaren på telefon 010-130 79 79.

Övrigt

Ska du sälja din fastighet kan det vara bra att meddela mäklaren att fiber finns i fastigheten.

Du behöver inte kontakta Botkyrka Stadsnät angående dina tjänster. Du säger upp dina tjänster genom att kontakta din tjänsteleverantör, kontrollera eventuella uppsägningstider så att du säger upp tjänsterna i rätt tid.

Definitioner

Fibern vi talar om är en speciell sorts glasfiber, över fibern går det att överföra data mycket snabbare än över gamla nät av koppar eller mobila nät.

I din fastighet installeras en så kallad tjänstedelare eller CPR. Den används för att koppla upp din utrustning mot vårt fibernät.

Dukt är den hårda slang som fibern kommer att löpa igenom in i er villa.

Överlämningspunkt är där fiberswitchen monteras och där tjänster överlämnas till slutkund.

Bredbandshastighet mäts i Mbit/s – megabit per sekund. Det betyder helt enkelt hur mycket information som transporteras per sekund. Ju snabbare bredband du har desto snabbare transporteras informationen.

Botkyrka Stadsnät är ett så kallat ”öppet nät”. Det innebär att det finns flera leverantörer som tillhandahåller tjänster att välja mellan. De tillhandahåller exempelvis bredband, tv och telefoni. 

Alla våra tjänsteleverantörer finns samlade på vår portal Zmarket.

Fiberfrågor?
Här får du svar!

Stäng meny